Liên hệ với chúng tôi

NHU Y EXPRESS


Văn Phòng Tại Mỹ
Địa chỉ: 12622 Hoover St, Garden Grove, CA 92841, USA
SĐT: 714-902-1439 - 714-902-1387
Email: info@nhuyexpress.com

Văn Phòng Tại Việt Nam
Địa chỉ: 2/85 Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình, HCM, Việt Nam
SĐT: (+84) 028.62.961.881 - (+84) 028.62.961.827 | Fax: (+84) 028 62961832
Email: info@nhuyexpress.com
Hotline: (+84) 98 27 88 333